VOTE WISELY, mga kapatids! :-)

Wisely” hindi lang pagdating sa mga pipiliing kandidato kundi pati na rin sa personal preparations for going to the polling precincts tomorrow. Ako, may checklist na ihinanda para mas mapadali ang pagboto ko bukas:

  • IDs
  • Name of Polling Center
  • Precinct Number
  • Payong
  • Tubig
  • Cellphone with Camera (huwag lang pipiktyuran ang Balota at bawal yun!)
  • Food (just in case)
  • Mahabang pasensiya 🙂

Bumoto din kayo ha?

VOTE WISELY, mga kapatids! :-)