The Invisibles.

Opo. Tama ang basa ninyo sa title. Hindi “Incredibles”… Invisibles.

Invisible, as in hindi makita, hindi kayang makita, hindi kasama sa mga mahahalagang estadistika ng lipunan.

May isa pang depenisyon ang Invisible — mga ayaw makita. At ito yung malungkot na sitwasyon na pinupunto ko.

Napakaraming mga “invisible” na tao sa ating lipunan. Mga taong nasa paligid natin pero kadalasa’y dinidedma lang… mga taong tina-trato na parang wala lang… mga taong ipinanalangin na sana’y maglaho na lang na parang bula.

Bakit?

Mas madali ba silang talikuran kaysa tulungan?

Mas simple bang sila’y dedmahin kaysa pakinggan?

Is it less painful to look through them than at them?

Sino nga ba ang mga taong madalas nabibilang sa “The Invisibles?” 

  • Mga baliw na gumagala sa kalsada
  • Mga pulubi (matatandang nakaabang sa stop light, mga “batang envelope” na umaakyat sa jeep, mga tropang “tambol-sayaw”, mga paslit na “kalabit-penge” atbp.)
  • Mga “rugby boys”
  • Mga street evangelists at nagse-sermon sa bus na humihingi ng limos
  • Mga pamilyang natutulog sa bangketa
  • Mga batang nanghahalukay ng makakain sa basurahan
  • Mga may matitinding kapansanan

Kayo? Sino ang mga “The Invisibles” na naka-enkwentro na ninyo?

The Invisibles.