Si “Potchie.” Housedog version 3

Version 3” kasi siya na ang 3rd house dog namin ngayong may mga anak na kami. I’ve had many house dogs before when I was younger and single; so, too, did my wife. Pero as a family, ikatlo pa lang si “Potchie” na naging house dog namin.

DSC_0546

Yung naunang dalawa, sina “Fita” at “Spike” ay wala na pareho. The former, ipinamigay namin sa iba kasi nagkaroon ng allergic reaction sa kanya si Dear Dawter. The latter, pumanaw na kasi nagkaroon ng allergic reaction sa tubig-kanal na ininom niya nung nakawala sa kalsada. 😦

Kaya Potchie, let’s do this! Suportahan ta ka hanggang lumaki ka ng ganap at grumadweyt from house dog to guard dog.

Woof? Woof! 🙂

Si “Potchie.” Housedog version 3