The Invisibles.

Opo. Tama ang basa ninyo sa title. Hindi “Incredibles”… Invisibles.

Invisible, as in hindi makita, hindi kayang makita, hindi kasama sa mga mahahalagang estadistika ng lipunan.

May isa pang depenisyon ang Invisible — mga ayaw makita. At ito yung malungkot na sitwasyon na pinupunto ko.

Napakaraming mga “invisible” na tao sa ating lipunan. Mga taong nasa paligid natin pero kadalasa’y dinidedma lang… mga taong tina-trato na parang wala lang… mga taong ipinanalangin na sana’y maglaho na lang na parang bula.

Bakit?

Mas madali ba silang talikuran kaysa tulungan?

Mas simple bang sila’y dedmahin kaysa pakinggan?

Is it less painful to look through them than at them?

Sino nga ba ang mga taong madalas nabibilang sa “The Invisibles?” 

 • Mga baliw na gumagala sa kalsada
 • Mga pulubi (matatandang nakaabang sa stop light, mga “batang envelope” na umaakyat sa jeep, mga tropang “tambol-sayaw”, mga paslit na “kalabit-penge” atbp.)
 • Mga “rugby boys”
 • Mga street evangelists at nagse-sermon sa bus na humihingi ng limos
 • Mga pamilyang natutulog sa bangketa
 • Mga batang nanghahalukay ng makakain sa basurahan
 • Mga may matitinding kapansanan

Kayo? Sino ang mga “The Invisibles” na naka-enkwentro na ninyo?

The Invisibles.

We are a Violent People pretending to be Humane.

Think about it.

 • young girls, some only children, raped and killed by neighbors, close relatives, even by their own fathers or brothers
 • businessmen abducted, killed and their bodies burned
 • a woman killed by her husband and whose body is encased in cement and thrown into a lake
 • warlords massacring rival clans and anyone unlucky enough to get caught in the middle
 • “chop-chop” victims dumped everywhere like yesterday’s garbage
 • media practitioners assassinated
 • aborted fetuses flushed down toilets
 • local officials gunned down by hired killers…

WE have all that and more… BUT we don’t have the Death Penalty.

Well, we used to… but certain powerful sectors in our society deemed it INHUMAN and voted it away (killed it, actually. Ironic, no?)

Does that make us a Humane society?

A society IN DENIAL, more like 😦

We are a Violent People pretending to be Humane.