In memoriam… Pareng Carme.

Lampas isang taon na, pare, mula nung biglaan kang pumanaw. Nawa’y nasa-saiyo na ang hinahangad nating lahat na kapayapaan.

Rest in Peace, Carme.

In memoriam… Pareng Carme.