Zoom… Doom?

Natutuwa ako sa zoom capacity ng bago kong 2nd-hand digicam. Kakagulat minsan yung mga nakukunan nito — NO. Hindi yun ang ibig kong sabihin (you ha!). Hindi ko ginagamit sa kasamaan ang kanyang kapangyarihan. Hehehe.

Paborito kong gawin sa zoom feature ng aking camera ay (1) kumuha ng litrato ng isang eksena at (2) mag zoom-in sa mga kakaibang elemento ng eksenang nakunan. Unang try… Bahay sa gilid ng bundok sa Antipolo (general shot ng bundok, then zoom in sa bahay).

Ayus, di ba? Lumutang yung details nung bahay na sa naunang foto ay parang mantsa lang sa tabi nung bundok. Pero wala ito sa sumunod kong zooming practice… Building na itinatayo sa may Morato area (general shot ng gusali, then zoom-in shots ng mga bising-busy na mga construction workers dito)

closer…

closer…

POWTEK! Nasa tuktok ng building lumalambitin (almost 20 floors up!)… walang safety harness man lang?! Walang Helmet?! Kahit tali sa baywang na nakakabit sa poste?!!

Heto pa’ng ilang shots ng mga death-defying construction workers… pansinin ninyo’t wala ni-isa sa kanila ang may safety harness!

ANUBAYAAAAN!!! Wala ba kayong nilalabag na batas, mga kapatid?!!

Zoom… Doom?

The Beauty of Ugly.

Oftentimes, we only see the most obvious… what is apparent.

When regarding beauty, for example, we normally (stress on the “normally”) stop at appreciating what is in front of us without considering the hows, the whys and the what ifs connected to it.

In short, our view of things — of people, of events, and even of opinions — is usually (again, stress on the “usually”) one-dimensional and incomplete.

Halimbawa, beautiful things often hide an ugly side; a side that, nevertheless, is integral to the beauty of the thing being considered. Meaning, were it possible to remove that ugly element, the beauty of the thing will be diminished, maybe irreversibly.

So we may just need to accept both beauty and ugliness at the same time.

Consider this scene (a recent photograph I took of the Manila skyline from atop Antipolo). The diffused light and blended shades of orange, red, grey, black and white only happens because of the air pollution that permanently blankets the metropolis. Sweep away that haze of toxic and noxious fumes and you are left with a harsh vista, a palette of clashing colors, and a migraine-inducing view where severe contrasts is the order of the day.

Only views like these — where beauty and ugliness are blended into one indistinguishable mesh — can evoke love, song and art in the hearts of people.

I choose Beauty and Ugliness, both at the same time.

The Beauty of Ugly.